Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες οι οποίες ισχύουν για ΟΛΕΣ τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.